Menu:

- Kamēr cilvēks tiecas pēc gudrības, viņš ir pelnījis gudrā nosaukumu. Tiklīdz viņš iedomājas, ka ir uzņēmis sevī visu gudrību, - uzreiz kļūst par muļķi.
/Voltērs/

 
Īsts draugs ir tas, kura klātbūtnē varu domāt
skaļi

---------

 
arrow Māris Neilands
arrow Daina Pīgožne
arrow Sandra Semenkoviča
arrow Māris Šverns

 

ill titleDaina Pīgožne

Daina Pīgožne  
SVĒTĪBA
 
ES SVĒTĪJU ZEMI UN VISUMU - MŪSU RADĪTĀJUS.
ES SVĒTĪJU SAVUS GARĪGOS UN FIZISKOS VECĀKUS VISĀS INKARNĀCIJĀS.
ES SVĒTĪJU SEVI MĪLESTĪBĀ UN PATEICĪBĀ - VSĀS SAVĀS INKARNĀCIJĀS, PAŠAS IZVĒLĒTOS VEIDOS.
ES SVĒTĪJU SAVAS IEPRIEKŠĒJĀS DZĪVES UN CILVĒKUS, KAS BIJA AR MANI, UN VISUS, KAS TOLAIK DZĪVOJA.
ES SVĒTĪJU SAVUS BĒRNUS UN MAZBĒRNUS VISĀS MANĀS INKARNĀCIJĀS.
ES SVĒTĪJU VISUS SAVUS BRĀĻUS IN MĀSAS – VISĀS MANĀS INKARNĀCIJĀS.
ES SVĒTĪJU VISUS SAVUS SENČUS –VISĀS MANĀS INKARNĀCIJĀS.
ES SVĒTĪJU MĪLESTĪBĀ UN PATEICĪBĀ SAVUS SKOLOTĀJUS.
ES SVĒTĪJU MĪLESTĪBĀ UN PATEICĪBĀ VISAS STIHIJAS.
ES LŪDZU PIEDOŠANU VISIEM UN IZLŪDZOS VIŅU SVĒTĪBU.
ES PIEDODU VISIEM, KAM MAN JĀPIEDOD UN SVĒTĪJU VIŅUS MĪLESTĪBĀ UN PATEICĪBĀ, UN IZLŪDZOS VIŅU SVĒTĪBU.
ES AR MĪLESTĪBU PIEŅEMU GAISMU, TUMSU, PATEICOS TĀM PAR VIŅU ESAMĪBU.
AR MĪLESTĪBU UN PATEICĪBU PIEŅEMU VISAS PĀRMAIŅAS UN NOTIKUMUS MANĀ DZĪVĒ, JO ZINU, KA TAS NĀK MAN PAR LABU.
ES PATEICOS.
ES PATEICOS.
ES PATEICOS.

LĒMUMS
ES DZĪVOJU MĪLESTĪBĀ, PATEICĪBĀ, PAĻĀVĪBĀ.
ATJAUNOJAS MANS DNS UN VISS MANS ORGANISMS MANIFESTĒ UN IZBAUDA ŠO JAUNO MĪLESTĪBAS, PAĻĀVĪBAS UN PATEICĪBAS SAJŪTU.

e-pasts: daina.pigozne@inbox.lv